Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập trung rà soát, thống nhất triển khai các nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành tại cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị về tình hình triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông diễn ra vào sáng nay 02/11, tại Hà Nội.

Description: https://monre.gov.vn/Portal/PublishingImages/2021/11/z2898714531164_4a9d70fde8a128f2cad92916d2c6c230_2.jpg

Thứ trưởng Lê Công Thành tại cuộc họp trực tuyến

Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có Lãnh đạo các đơn vị: Tổng Cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, và đại điện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao về đánh giá sức chịu tải các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia trên các lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ TN&MT xây dựng 13 nhiệm vụ, tính đến nay, đã có 12/13 nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Nội dung thực hiện các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông bao gồm: Thu thập, tổng hợp thông tin số liệu; Điều tra bổ sung: Nguồn ô nhiễm (diện điểm); công trình khai thác sử dủng; lấy mẫu phân tích mẫu; đo đạc dòng chảy; Xác định dòng chảy nhỏ nhất (sử dụng phương pháp mô hình; kết quả đo trực tiếp); Đánh giá sức chịu tải nguồn nước; Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt LVS; Xây dựng báo cáo tổng kết; hồ sơ kết quả dự án; công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải.

Description: https://monre.gov.vn/Portal/PublishingImages/2021/11/f21b70e143fa8ba4d2eb_2.jpg

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với các đơn vị

Ông Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, sau khi được phê duyệt nhiệm vụ, các đơn vị đã lên kế hoạch triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 nên hiện tại các đơn vị đang thực hiện các công tác về thu thập, tổng hợp thông tin số liệu; điều tra bổ sung nguồn ô nhiễm (diện điểm); công trình khai thác sử dụng; chưa lấy mẫu phân tích mẫu, đo đạc dòng chảy.

Việc thực hiện các nhiệm vụ này cũng đảm bảo các nguyên tắc rà soát, kế thừa cập nhật các dự án đã và đang thực hiện, đặc biệt là kế thừa kết quả thực hiện của các nhiệm vụ về quy hoạch tổng hợp lưu vực sông về mô hình, phân đoạn sông, mục tiêu chất lượng nước,...

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đã phát biểu ý kiến nhằm thống nhất về phương pháp luận, nội dung triển khai, kết quả tính toán và sản phẩm của các nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung rà soát, thống nhất với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Thứ trưởng yêu cầu: “Kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời, phải đảm bảo tính kế thừa của các nhiệm vụ, dự án, đề tài đã được triển tại trung ương và địa phương nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong thời gian tới”.

Theo http://www.monre.gov.vn