Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (viết tắt là Dự án VILG); Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. Được sự nhất trí của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương,  ngày 29/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường  Lạng Sơn phối hợpBan Quản lý dự án VILG cấp Trung ương tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG. Truyền đạt các nội dung tập huấn Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số dự án VILG tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phí Tuấn Anh, Uỷ viên Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương, tới dự và tham gia tập huấn có đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng BQLDA VILG, Trưởng nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, cùng các thành viên Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh và nhóm tư vấn cộng đồng các huyện, thành phố:  Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng BQLDA VILG, Trưởng nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnhtham dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấnđồng chí Phí Tuấn Anh(Báo cáo viên), Uỷ viên Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ươnggiới thiệu và triển khai hoạt động số 03, 04 và 07 trong Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai cho các Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc dự án VILG, Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", viết tắt là VILG là nhằm phát triển, vận hànhđáp ứng tôt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức và người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện CSDL đất đai, nâng cao hiểu quả nhận thức của cộng đồng đối với công tác quản lý, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai,các thành viên tham gia buổi tập huấn đã trao đổi, thảo luận và được đồng chí Báo cáo viêngiải đáp các vướng mắc khi thực hiện tư vấn Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG tỉnh Lạng Sơn) tại cộng đồng địa phương.