Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản trị chuyển giao công nghệ CSDL Tài nguyên nước và Khoáng sản tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 68/KH-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tập huấn chuyển giao công nghệ, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước và Khoáng sản. Để hệ thống Cơ sở dữ liệu đưa vào hoạt động, sử dụng có hiệu quả. Ngày 17/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã triển khai tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước và Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi tập huấn.

Đ/c Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm CNTTTNMT chủ trì buổi tập huấn

Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Hữu Trực, Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản; chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản; các thành viên Ban quản lý dự án xây dựng CSDL Tài nguyên nước và Khoáng sản; đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản tài nguyên nước và khoáng sản thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; đơn vị tư vấn có đồng chí Bùi văn Toan - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước quốc gia cùng các chuyên viên thuộc Trung tâm tham dự.

Tại buổi chuyển giao, đơn vị tư vấn đã hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm như cách truy cập hệ thống; sử dụng hệ thống quản trị (tra cứu, thêm, sửa, xóa…các dữ liệu trong phần mềm); Thông qua hệ thống, cho phép người dùng truy cập được, khai thác các trường thông tin như thủ tục hành chính; hồ sơ khai thác khoáng sản; bản đồ các vùng khoáng sản; dữ liệu các vùng quy hoạch khai thác khoáng sản; báo cáo thống kê (hồ sơ cấp khai thác theo năm, giấy phép còn hay hết hiệu lực, báo cáo tình hình khai thác khoáng sản…)

Các thành phần tham dự buổi tập huấn tham gia góp ý phần mềm

Sau khi nghe đơn vị tư vấn hướng dẫn truy cập, sử dụng phần mềm và hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và Khoáng sản, các thành phần tham gia buổi tập huấn đã trao đổi, thảo luận và giải đáp một số điểm chưa rõ, các  ý kiến góp ý hoàn thiện phần mềm. Kết luận tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm CNTTTNMT có ý kiến: Đề nghị cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố rà soát lại kỹ các dữ liệu, số liệu theo địa bàn quản lý và gửi lại cho đơn vị tư vấn trong thời gian sớm nhất (trước 20/11). Đơn vị tư vấn tiếp nhận thông tin và chỉnh sửa hoàn thiện (trước ngày 24/11).

 Qua buổi tập huấn, chuyển giao công nghệ đã đạt được những kết quả rõ nét: cán bộ đã biết sử dụng khá thành thạo phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và Khoáng sản, phục vụ Quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTTTN&MT(VTT)