Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước, Khoáng sản

 Ngày 26/4/2022 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

       Tham dự hội nghị có Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; đại diện Trung tâm tài nguyên Nước quốc gia.