Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại huyện Đình Lập, Lộc Bình và Hữu Lũng.

Trong hai ngày 12 và 13/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương trên địa bàn 3 huyện Đình Lập, Lộc Bình và Hữu Lũng. Tham dự buổi kiểm tra có Lãnh đạo Sở TN&MT; lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng; 03 Công ty lâm nghiệp: Đình Lập, Lộc Bình, Đông Bắc cùng các đơn vị có liên quan.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở TN&MT đã kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đình Lập, Lộc Bình, Đông Bắc bàn giao về địa phương; việc giao đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc xử lý tài sản còn lại trên đất bàn giao về địa phương của 03 Công ty lâm nghiệp; giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai...  

Kết quả kiểm tra cho thấy, phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương cơ bản đúng theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại 3 địa phương.