Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức,

Ngày 26/07/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 việc thực hiện Quy chế phối  hợp số 1194/QCPH-CT-TN&MT ngày 01/10/2021 giữa Cục thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chủ trì Hội nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và Lãnh đạo Cục thuế tỉnh, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý đất đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, Lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố,Viễn thông Lạng Sơn. Tại Hội nghị sơ kết đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.