Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác đăng ký đất đai tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-STNMT ngày 08/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn 01 xã (làm điểm) thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 18/4/2022, Sở đã phối hợp với UBND huyện Cao Lộc triển khai công tác đăng ký đất đai lần đầu tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tại buổi triển khai, đồng chí Phan Thị Quyên, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã quán triệt các nội dung thực hiện đăng ký đất đai:

          Đăng ký đất đai nhằm ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với thửa đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vào hồ sơ địa chính để cập nhật, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính, phục vụ cho công tác quản lý đất đai của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin về đất đai nhanh chóng, thuận lợi; để cơ quan quản lý Nhà nước nắm rõ tình trạng pháp lý của các thửa đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng.

Công tác kê khai đăng ký đất đai trên địa bàn xã Tân Liên được triển khai thưc hiện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 25/5/2022.