Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 7, KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2020

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020. Ngày 28/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố.     

Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (Chủ trì Hội nghị), các thành phần dự họp gồm: Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.