Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid-19.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt là các ngày nghỉ, nghỉ lễ dài ngày cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở không đi ra ngoài tỉnh, không đến vùng có dịch COVID-19; trường hợp bất khả kháng phải đi ra ngoài tỉnh, đến vùng có dịch phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở và phải chấp hành nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các khuyến cáo của ngành y tế.