Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 01/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tập huấn công tác Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Ngày 10/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý tại địa bàn huyện Văn Quan.

 

 

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của trên 60 cán bộ gồm Lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Lãnh đạo UBND và công chức địa chính của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan. Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Bành Văn Dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan đề nghị các đại biểu tham dự trên cơ sở tiếp thu các nội dung chuyên đề được báo cáo viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn.

Đ/c Phan Thị Quyên, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất hướng dẫn, trao đổi tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị tập huấn, bà Phan Thị Quyên - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, trao đổi về những quy định và thực tiễn đối với công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đồng thời đưa ra những giải pháp có hiệu quả, chất lượng nhằm thực hiện tốt và hoàn thành công tác đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn huyện Văn Quan.

Thực hiện tốt công tác Đăng ký đất đai nhằm mục đích để cơ quan quản lý Nhà nước nắm rõ tình trạng pháp lý của các thửa đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng; thống kê chính xác số liệu các thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thửa đất chưa cấp Giấy chứng nhận, làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đối với các thửa đất đủ điều kiện, bảo đảm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

Tác giả bài viết: Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận, thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai