Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng các phong chào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Ngày 23/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Phát động hưởng ứng phong trào chống  rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Duyệt Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lộc Minh Tiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hơn 700 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Description: D:\anh\2018\Tac hai cua tui nilong\chon\_MG_9912.JPG

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại buổi phát động

Phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp về tác hại của túi ni lông khó tự phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần, đặc biệt vai trò của công tác quản lý nhà nước về chất thải, chất thải rắn khó tự phân hủy, tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, hướng tới không có chất thải nhựa khó tự phân hủy ra môi trường.

Phát biểu tại buổi Phát động hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với môi trường sống, kêu gọi mỗi người dân chúng ta cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng các  biện pháp thay thế bằng cách tái sử dụng túi ni lông, thay thế túi ni lông khó phân hủy bằng các loại túi giấy, túi vải hoặc túi ni lông sinh học dễ phân hủy để bảo vệ môi trường./.