Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Lộc Bình

Thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khắc phục chỉ số SIPAS và xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong 2 ngày 24 và 25/7/2018, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Bùi Văn Côi, tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản, Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiến hành kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Lộc Bình.

Tại huyện Đình Lập, làm việc với Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức địa chính một số xã, thị trấn; dự họp còn có lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập, Công ty Cổ phần chè Thái Bình.

 

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy: Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, khắc phục chỉ số SIPAS và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đình Lập đã được UBND huyện quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt và đã thu được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác xây dựng nông thôn mới,…Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường chưa quyết liệt. Tình trạng tranh chấp đất đai còn xảy ra, diễn biến phức tạp; việc quản lý sử dụng đất đất rừng còn nhiều hạn chế (có nhiều trường hợp chưa đưa đất vào sử dụng, tự ý chuyển nhượng, để đất bị lấn chiếm,…); việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn huyện; việc thanh tra, kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai chưa đem lại hiệu quả, công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai chưa tốt; việc rà soát, cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 121 ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh chưa thực hiện.

          Sau khi nghe các thành phần dự họp thảo luận trao đổi, trả lời và ý kiến giải trình, kiến nghị của UBND huyện Đình Lập, đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở đã đề nghị UBND huyện Đình Lập phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; quan tâm tuyên truyền chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường sâu rộng đến mọi đối tượng trên địa bàn huyện với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp; Tiếp tục kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn quản lý, kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư, triển khai trên địa bàn; thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng, rà soát các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện đề xuất với UBND tỉnh xử lý các dự án sử dụng đất không hiệu quả,  báo cáo hiện trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, (cấp trùng sổ đỏ, sổ xanh) đối với đất rừng trên địa bàn huyện có liên quan đến diện tích đất đo đạc trả lại cho địa phương giai đoạn 2, kể cả phần diện tích đo đạc đã có quyết định cho lâm trường Đình Lập thuê; tập trung chỉ đạo triển khai dự án đo đạc đất nông lâm trường giai đoạn 1 đề xuất các giải pháp xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời quan tâm giải quyết các tranh chấp đất đai nhất là đất rừng; Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch trao giấy chứng nhận cho người dân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển nhượng, sử dụng đất không hiệu quả; Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo đối với các xã được lựa chọn về đích trong năm 2018; rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với các xã có có các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế; đồng thời tổ chức rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Tiếp đó, trong ngày 25/7/2018, Đoàn công tác của Sở TN&MT do đ/c Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn đã kiểm tra, làm việc với UBND huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường có: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch một số xã, thị trấn; công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính một số xã, thị trấn; dự họp còn có lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Lộc Bình.