Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Siết chặt công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường

Những năm qua, vấn đề quản lý, xử lý rác thải đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế và cơ sở xử lý rác thải.

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2020 và Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và Quản lý, xử lý chất thải y tế (UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia phối hợp kiểm tra đối với một số cơ sở xử lý rác thải (Công ty TNHH MTV Áo Xanh, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Minh) và cơ sở y tế (TTYT huyện Văn Quan, TTYT huyện Đình Lập), tiến hành kiểm tra từ ngày 21-24/9/2020 đối với các cơ sở.

 

Qua kiểm tra cho thấy: Các cơ sở được kiểm tra đều đã có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, có sự quan tâm đầu tư các công trình xử lý chất thải, thực hiện công tác thu gom, lưu giữ các loại rác thải cơ bản đảm bảo theo quy định. Đối với các bãi rác do Công ty Áo Xanh (bãi rác tại huyện Đình Lập) và Công ty Tân Minh (bãi rác tại huyện Văn Quan) quản lý, sử dụng biện pháp chôn lấp hoặc công nghệ đốt rác để xử lý, việc thu gom, vận chuyển rác thải tại các địa bàn cũng đã được quan tâm chú trọng đầu tư các phương tiện, thiết bị phù hợp. Đối với các cơ sở y tế cơ bản thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý các loại chất thải, nước thải y tế theo quy định của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT về quản lý chất thải y tế.