Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

Tôi muốn hỏi về quyết định đất rừng 327 của giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh lạng sơn ký năm 2014

Trả lời

Cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi ý kiến tới Website của Sở Tài nguyên và Môi trường. Để chúng tôi có thể hỗ trợ đối với ý kiến của bạn, đề nghị bạn cung cấp thông tin cụ thể hơn (ví dụ: Quyết định số 327 của Giám đốc Sở ban hành ngày tháng nào năm 2014, quyết định điều chỉnh về việc gì?...).

Câu hỏi

Di chúc bà tôi có mấy thuở đất ruộng vừa mới thống nhất chia xong,nay tôi thấy chú của tôi gọi máy vào san lấp đất đồi xuống ruộng phần của chú. Vậy cơ quan chức năng cho tôi hỏi chú của tôi làm như vậy có đúng trình tự thủ tục của cơ quan không ạ

Trả lời

Việc đổ đât, san lấp đất vào đất trồng lúa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là có dấu hiệu vi phạm về hành vi bị nghiêm cấm "sử dụng đất không đúng mục đích" theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013; và có dấu hiệu chưa thực hiện đúng nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013 (người sử dụng đất có nghĩa vụ "sử dụng đất đúng mục đính ..."). Bạn hãy phản ánh việc san lấp đất, đổ đất xuống đất trồng lúa với UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến trực tuyến tới Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Câu hỏi

Ngày 21/9/2023, tôi đã nhận được ý kiến trả lời của Sở TNMT tỉnh trên Công thông tin điện tử Sở TNMT theo đường link https://tnmt.langson.gov.vn/en/qa. Tuy nhiên, tôi thấy ý kiến trả lời của Sở TNMT chưa thỏa đáng. Vấn đề tôi hỏi Quý cơ quan là về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất thì tôi có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân thì thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với thửa đất trên như thế nào (theo quy định tại nội dung thứ 2 tại Điều 74. Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất)? chứ tôi không hỏi về thủ tục Gia hạn quyền sử dụng đất. Do đó, việc quý Sở TNMT trả lời tôi về thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất và thành phần hồ sơ nộp gia hạn quyền sử dụng đất theo ý kiến như vậy là chưa thỏa đáng.
Vì tôi đã liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Quan để được xem xét giải quyết thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với thửa đất thửa đất số 160, tờ bản đồ số 84 thị trấn Văn Quan theo thành phần hồ sơ nộp thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu theo đúng quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 (theo như đơn tôi đã Trình bày trước đó). Tuy nhiên, cán bộ Chi nhánh yêu cầu tôi phải có văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đối chiếu theo thủ tục hành chính về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp thì văn bản trên không có trong thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Quan yêu cầu tôi phải có văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp như vậy là không? Yêu cầu trên là phát sinh về thành phần hồ sơ và thủ tục theo quy định. Đề nghị Sở TNMT trả lời và hướng dẫn tôi theo đúng trọng tâm nội dung tôi muốn hỏi về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

NỘI DUNG PHÚC ĐÁP Ý KIẾN GỬI TỚI WEBSITE SỞ NGÀY 21/9/2023  (câu hỏi lần 2).

Kính gửi ông Triệu Lương Hòa.

Sau khi xem xét nội dung ông Hòa trình bày, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời câu hỏi của ông như sau:

1. Về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu:

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định:

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

"2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này."

            - Căn cứ Khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định:

10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

          2. Đối với trường hợp thửa đất nông nghiệp ông Triệu Lương Hòa đã được cấp Giấy chứng nhận, nay hết thời hạn và có nhu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất:

          Theo như ông Hòa cho biết (tại nội dung ông Hòa gửi tới Website Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 19/9/2023) thì ông Hòa là công chức nhà nước, do đó căn cứ các quy định nêu trên, ông Triệu Lương Hòa là cá nhân sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, vì vậy không thuộc trường hợp thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó thửa đất nông nghiệp ông Hòa đã được cấp Giấy chứng nhận và nay hết thời hạn sử dụng đất thì sẽ thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, cụ thể:

1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Về thành phần hồ sơ nộp: Căn cứ Khoản 9 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì thành phần hồ sơ gia hạn sử dụng đất gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phúc đáp để ông Triệu Lương Hòa được biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi

Tôi có 01 thửa đất số 160, tờ bản đồ số 84 thị trấn Văn Quan, diện tích 138,6m2; mục đích sử dụng là trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng: Đến ngày 20/7/2022; nguồn gốc sử dụng: Thực hiện bản án của Tòa án đất được công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ tại phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, được Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy CN.QSD đất số phát hành CS 02411, số vào sổ cấp GCN: CX 736528, ngày cấp 13/10/2020 cho ông TriệuLương Hòa.
Cá nhân tôi là công chức nhà nước, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và đã được cấp Giấy CN.QSD đất nêu trên đối với thửa đất số 160, tờ bản đồ số 84 là đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa). Thời hạn sử dụng ghi trên GCN QSD đất là 20/7/2022, đến nay tôi có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân thì làm thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với thửa đất trên như thế nào?
Theo tôi tìm hiểu và nắm được thì căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định:
"10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu; ... gồm có:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Căn cứ Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày thì: Tại phần II-Xác nhận của UBND cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng đất).
Như vậy, căn cư theo quy định trên thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu, chỉ có 02 thành phần là đơn theo mẫu 09/ĐK và bản gốc Giấy chứng nhận.
- Căn cứ khoản 3 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 theo đó UBND cấp xã xác nhận vào nội dung phần II mẫu số 09/ĐK với nội dung "b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;".
Căn cứ các quy định trên, thì trường hợp cá nhân tôi (là công chức nhà nước, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp) đã được cấp Giấy CN.QSD đất đối với trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa), nay tôi nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân thì khi làm thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp thì thành phần hồ sơ sẽ không cần phải có xác nhận cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Đề nghị Sở TNMT hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ để tôi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với thửa đất trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

NỘI DUNG PHÚC ĐÁP Ý KIẾN GỬI TỚI WEBSITE SỞ NGÀY 21/9/2023.

Kính gửi ông Triệu Lương Hòa.

Sau khi xem xét nội dung ông Hòa trình bày, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xin được hướng dẫn về thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp như sau:

1. Về căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

"2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này."

2. Về trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất:

Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

"1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định."

3. Về thành phần hồ sơ nộp:

Căn cứ Khoản 9 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì thành phần hồ sơ gia hạn sử dụng đất gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, và theo nội dung câu hỏi của ông Triệu Lương Hòa trình bày thì ông Triệu Lương Hòa là cá nhân sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nay ông Hòa có nhu cầu gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục theo quy định tại  Khoản 9 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); thẩm quyền quyết định gia hạn quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyển của UBND huyện Văn Quan.

Vậy đề nghị ông Hòa liên hệ UBND huyện Văn Quan (bộ phận một cửa hoặc phòng chuyên môn liên quan của UBND huyện) để được hướng dẫn nộp hồ sơ và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Tôi năm ngoái vừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất xong rồi làm nhà nhưng 2 thửa đất có gần nhau cùng chủ hộ .nên không biết chỉ chuyển 1 thửa nay bên BĐS sang đo đạc mới biết chỗ đất tôi làm nhà xuống là chưa chuyển sang đất làm nhà vậy tôi muốn làm sang đất nhà luôn thì có giải quyết được k ạ.

Trả lời

Xin hướng dẫn ý kiến của bạn như sau:

 

Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Về thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân:

Căn cứ  Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, hồ sơ gồm có:

(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc).

2. Về nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Hồ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn nơi có đất.

3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định”

4. Về trình tự thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, trình tự thực hiện:

(1) Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 (5) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(6) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện. Bạn cần lập hồ sơ xin phép chuyển mục đích và nộp hồ sơ như nội dung hướng dẫn nêu trên để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Câu hỏi

Tên tôi là: Hoàng Tân Tiến, Sinh ngày: 06/01/1963.
CCCD: 020063001701, cấp ngày 29/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Số điện thoại liên lạc: 0347.957.668.
Tôi xin trình bày một việc như sau:
Tôi là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án: Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ( giai đoạn 1) tại Quyết định số 296/ QĐ – UBND ngày 12/4/2010 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 20/03/2023, tôi đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số Y 239369, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, ký ngày 23/4/2004 đứng tên hộ ông Hoàng Văn Tiến ở xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.
Ngày 27/03/2023, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy mời số 34/GM-VPĐKĐĐ về việc xem xét giải quyết đơn của tôi.
Ngày 30/03/2023, tôi đã đến Văn phòng đăng ký đất đai họp và có biên bản làm việc.
Ngày 06/04/2023, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 121/TTTNMT-PTQĐ về việc phúc đáp Công văn số 725/STNMT-VPĐKĐĐ, ngày 03/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung: “Ngày 16/07/2010, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành Công văn số 225/PTQĐ-GPMB, về việc bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gửi Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, trong đó có nội dung bàn giao giấy CNQSDĐ đã thu hồi của 03 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa ( hộ Hoàng Tân Tiến, hộ Hoàng Văn Bộ, hộ Lăng Văn Bủn) để thực hiện thủ tục thu hồi, chỉnh lý biến động theo quy định”. Nhưng đến nay, đã hơn 03 tháng, gia đình tôi chưa nhận được sự phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
Vì vậy tôi gửi đơn này, Kính mong và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn khẩn trương, chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ kiến nghị sau:
1. Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho gia đình tôi.
2. Trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi, tại sao cơ quan chức năng chuyên môn sau khi nhận bàn giao từ năm 2010, không chỉnh lý biến động và cấp trả lại cho gia đình tôi theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 20/3/2023 và nội dung kiến nghị trực tuyến của công dân ngày 17/7/2023của ông Hoàng Tân Tiến, địa chỉ thường trú tại: Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đơn cónội dung: Hộ ông Hoàng Văn Tiến được UBND huyện Cao Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) ngày 23/4/2004, trong đó có 11 thửa đất, thuộc tờ bản đồ số 22, với tổng diện tích là 10.200,5 m2, địa chỉ thửa đất tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khi thực hiện Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 1) gia đình ông bị thu hồi 14.035,5 m2 đất theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, ông đã chấp hành đầy đủ, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng và có bàn giao Giấy chứng nhận cho Nhà nước, tuy nhiên trong đó có thửa đất số 101, tờ bản đồ số 22, diện tích 532,6 m2 không nằm trong Quyết định thu hồi số 296/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. Giai đoạn nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là năm 2010, đơn vị thực hiện thu hồi đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn chủ trì thực hiện. Do đó, ông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương, chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ kiến nghị và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 101, tờ bản đồ số 22, diện tích 532,6 m2 để ông quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận đơn và ý kiến phản ánh của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Chỉ đạo Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở trước đây nay đã sáp nhập vào Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra, rà soát hồ sơ, Giấy chứng nhận đã tiếp nhận của hộ ông Hoàng Tân Tiến khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngDự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 1); Ngày 06/04/2023 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 121/TTTNMT-PTQĐ với nội dung: “Ngày 16/7/2010, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 225/PTQĐ-GPMB về việc bàn giao giấy CNQSD đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, trong đó có nội dung bàn giao giấy CNQSD đất đã thu của 03 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Trung chuyển hàng hóa (hộ Hoàng Tân Tiến, hộ Hoàng Văn Bộ, hộ Lăng Văn Bủn) để thực hiện thủ tục thu hồi chỉnh lý biến động theo quy định. Hiện nay Trung tâm không còn lưu trữ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Tân Tiến tại đơn vị

 Ngày 10/4/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 790/STNMT-VPĐKĐĐ đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc kiểm tra, rà soát tài liệu liên quan đến hộ ông Hoàng Tân Tiến. Đến ngày 27/7/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 1741/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/7/2023 về việc đôn đốc thực hiện nội dung Văn bản số 790/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 10/4/2023 gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc; Ngày 03/8/2023 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc có Công văn số 1220/TNMT ngày 03/8/2023 về việc phúc đáp Công văn số 1741/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung: “Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Phòng, không có bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004 và không có biên bản thể hiện việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Tân Tiến giữa Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc”. Như vậy, hiện nay các cơ quan Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc không tìm được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004.

2. Để thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất cho hộ ông Hoàng Tân Tiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến:

2.1. Yêu cầu Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo đến UBND xã Thụy Hùng về việc làm thất lạc, mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004 để thực hiện các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cho hộ ông Hoàng Tân Tiến, hoàn thành trước ngày 28/8/2023.

2.2. Đề nghị UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc phối hợp thực hiện niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND xã trong thời gian 15 ngày theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi nhận được văn bản của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.

2.3.Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc hướng dẫn hộ ông Hoàng Tân Tiến thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ; cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Tân Tiến theo quy định.

2.4. Đề nghị ông Hoàng Tân Tiến phối hợp với các cơ quan liên quan để  thực hiện các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để ông Hoàng Tân Tiến, các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

Câu hỏi

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
Qua nghiên cứu Thông báo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn tôi được biết:
" Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, qua xem xét báo
cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở quy định của pháp luật về đất
đai, kết quả thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án 01
như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, thống nhất thực hiện như sau:
- Thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư làm 02 lần:
Giao đất lần một (chưa thu tiền sử dụng đất) để nhà đầu tư tổ chức triển khai
thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng… ; giao đất lần hai (thu tiền sử dụng đất) cho chủ đầu tư để thực hiện kinh
doanh sau khi nhà đầu tư đã đầu tư xong hạ tầng theo dự án được phê duyệt và
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước".
Hiện nay dự án của tôi đã có Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, có trích lục thửa đất đã được Sở TN và MT thẩm định. Tuy nhiên khi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng để san gạt mặt bằng, làm hạ tầng thì bị trả lại với lý do chưa đủ điều kiện về đất đai. Kính đề nghị Sở TN và MT tỉnh Lạng Sơn xem xét hướng dẫn giúp tôi thực hiện theo phương án chỉ đạo của UBND tỉnh về giao đất lần 1 để triển khai thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt bằng.
Trân trọng cảm ơn và rất mong được phúc đáp sớm.

Trả lời

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng cảm ơn Ông đã
quan tâm đến Trang Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và có nội dung ý
kiến đối với lĩnh vực đất đai, thuộc chức năng tham mưu của Sở Tài nguyên và
Môi trường.
Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Trần Điền, căn cứ các quy định
của pháp luật về đất đai, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi
trường có ý kiến như sau:
Theo quy định của pháp luật đất đai: tại Điều 52 Luật Đất đai thì căn cứ
để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: (1)
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; và (2) Nhu cầu sử dụng đất thể hiện
trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Quy định tại Điều 63 Luật Đất đai thì căn cứ Nhà nước thu hồi đất theo quy định
tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, gồm: (1) Kế hoạch sử dụng đất hàng
2
năm của cấp huyện đã được phê duyệt; và (2) Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự
án”. Quy định tại Điều 108 Luật Đất đai thì căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất là: (1) Diện tích đất được giao, cho thuê, được chuyển mục
đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; và (2) Thời điểm tính thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất”.
Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai hiện nay chỉ quy định thu hồi đất
theo dự án hoặc theo tiến độ dự án, chưa có quy định về việc giao đất cho Nhà
đầu tư thực hiện dự án một lần hay có thể chia làm nhiều lần theo tiến độ giải
phóng mặt bằng.
Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các
thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách; và xuất phát từ tình hình thực tế trong
triển khai thực hiện một số dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác trên địa
bàn tỉnh còn vướng mắc về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện các thủ
tục cấp phép xây dựng, khởi công, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng
mục theo quy hoạch chi tiết được duyệt, không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề
ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu Báo cáo số 230/BCSTNMT ngày 30/4/2023 gửi UBND tỉnh về việc giao đất tại các dự án khu đô
thị và dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và đã
giải phóng mặt bằng được một phần diện tích trong tổng diện tích đất của dự án.
Ngày 13/5/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo số 224/TB-UBND Thông
báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023 (đợt 1), trong đó có
nội dung chỉ đạo về việc giao đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án:
“Thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư làm 02 lần:
Giao đất lần một (chưa thu tiền sử dụng đất) để nhà đầu tư tổ chức triển khai
thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng…; giao đất lần hai (thu tiền sử dụng đất) cho chủ đầu tư để thực hiện kinh
doanh sau khi nhà đầu tư đã đầu tư xong hạ tầng theo dự án được phê duyệt và
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước”.
Như vậy, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 224/TBUBND ngày 13/5/2023, sẽ thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án
đối với phần diện tích đã hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư để Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng (cấp phép xây dựng) và
thi công san gạt mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được
phê duyệt. Sau khi Nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án sẽ được xem xét giao
đất có thu tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án
để Nhà đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện theo
quy định pháp luật.
Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi của ông Điền trên Website của Sở Tài
nguyên và Môi trường có nêu dự án của ông đã có Quyết định cho thuê đất của
UBND tỉnh, có trích lục thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định
nhưng lại chưa có thông tin về dự án (dự án nào? đã được cho thuê đất tại Quyết
định nào?) và đơn vị thẩm định cấp phép xây dựng đã trả lại hồ sơ của Ông. Do
3
đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có đủ thông tin để hướng dẫn ông hoàn
thiện hồ sơ.
Để có đầy đủ thông tin, cơ sở để hướng dẫn ông quy trình, thủ tục hồ sơ
xin giao đất, cho thuê đất và thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng. Đề nghị Ông cung cấp thêm các thông tin về dự án trên Cổng thông tin
điện tử của Sở hoặc có Văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được
hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

 

Câu hỏi

gia đình tôi có mảnh đất 444m2 tại số nhà 307 đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn, đất hiện vẫn đang được gia đình tôi ở từ năm 1976 cho đến nay, đất thuộc diện đất quy hoạch từ năm 1992 cho đến nay là đã được 31 năm và vẫn chưa được đền bù và chưa được cấp sổ đỏ và không làm được sổ hộ khẩu, tôi đặt câu hỏi này tôi hỏi xem đất nhà tôi đang thuộc diện đất quy hoạch gì mà vẫn chưa thấy quy hoạch

Trả lời

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) lần đầu đối với thửa đất tại số nhà 307 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân: Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân theo quy định tại Điều 100, 101 Luật đất đai năm 2013.

- Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân:

Tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn là do UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, cấp Giấy chứng nhận. Đề nghị người sử dụng đất kê khai hồ sơ theo quy định nêu trên, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Lạng Sơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Luật đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “2. Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;”

 Do đó, đề nghị người sử dụng đất liên hệ với UBND thành phố Lạng Sơn để được biết, cập nhật các thông tin về quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền.

3. Về đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định:Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân liên hệ Công an phường Vĩnh Trại để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Dạ em chào Quý cơ quan ạ.
E muốn nhờ Quý cơ quan giải đáp cho em vấn đề hợp thửa đất.
Hiện em đang đứng tên thửa đất số 181 và 191 tờ bản đồ số 67.
Địa chỉ thửa đất: Thôn Khòn Pá, Tân Đoàn, Văn Quán, Lạng Sơn.
E có nhu cầu muốn hợp 2 thửa đất này thành 1 thửa để tiện cho việc canh tác.
Quý cơ quan xem hộ em có hợp thửa được không và thủ tục cần làm như nào ạ.
E cảm ơn nhiều ah.

Trả lời

Để có cơ sở xem xét giải quyết hồ sơ hợp thửa đất, đề nghị công dân nộp 01 bộ hồ sơ để được xem xét giải quyết theo quy định, cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Căn cứ khoản 11, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Hồ sơ nộp  gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận (Trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp bản sao Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận)

2. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 12 Mục 3 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả "b) Bộ phận một cửa cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã hoặc nhân viên bưu chính (nếu người sử dụng đất lựa chọn dịch vụ Bưu chính công ích) tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (gọi chung là hộ gia đình, cá nhân).”

3. Trình tự thực hiện:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Điều kiện hợp thửa đất

Điều kiện hợp thửa đất theo quy định tại Điều 5 Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 28 thuộc tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (có diện tích 960,7 m vuông) thuộc sở chủ hữu hộ Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tôi biết mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có diện tích: 960,7m2 có: 135,7m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, 825,0m2 thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tối biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?
""Cơ quan Trả lời: Do nội dung ông Hoàng Việt Trung cung cấp thông tin của 02 thửa nêu trên chưa đầy đủ nên Văn phòng đăng ký đất đai chưa xác định được vị trí của thửa đất số 21 và 23, tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng trên hồ sơ địa chính nên không tra cứu được quy hoạch như ông yêu cầu. Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin để Văn phòng đăng ký đất đai xem xét."
Cơ quan trả lời như trên là không đúng địa chỉ: thửa đất của gia đình tôi là số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chứ không phải thuộc huyện Văn Lãng? Mong quý cơ quan trả lời giúp gia đình tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường xin lỗi ông Hoàng Việt Trung do cơ quan có sai sót đánh nhầm huyện Cao Lộc thành huyện Văn Lãng. Tuy nhiên: Do nội dung ông cung cấp thông tin của 02 thửa nêu trên chưa đầy đủ nên Văn phòng đăng ký đất đai chưa xác định được vị trí của thửa đất số 21 và 23, tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc trên hồ sơ địa chính nên không tra cứu được quy hoạch như ông yêu cầu. Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin để Văn phòng đăng ký đất đai xem xét."

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tối biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Do nội dung ông Hoàng Việt Trung cung cấp thông tin của 02 thửa nêu trên chưa đầy đủ nên Văn phòng đăng ký đất đai chưa xác định được vị trí của thửa đất số 21 và 23, tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng trên hồ sơ địa chính nên không tra cứu được quy hoạch như ông yêu cầu. Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin để Văn phòng đăng ký đất đai xem xét.

Câu hỏi

Năm 2002 gia đình tôi đuợc giao khóan bảo vệ rừng sau đó hết hạn giao khóan,
Năm 2008 đất được chia lại có bản đồ trích lục địa chính phân lô khỏang tiểu khu diện tích dõ dàng cho gia đình tôi, sau đó gia đình đất tiếp giáp đã lấn chiếm chặt phá rừng để trồng kéo,
Tôi múôn hỏi là đất đuợc giao cho gia đình tôi đụơc thực hiện theo kế họach và quy họach đất theo dự án nào của cơ quan chủ quản. Quyền lợi của tôi đụơc huởng như thế nào về dự án đó, để tôi có thể làm thủ tục đòi lại đất

Trả lời

Thời điểm năm 2002, việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đất đai năm 1993 2- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân.”. Do đó, trường hợp công dân hỏi liên quan đến đất được giao cho gia đình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, đề nghị công dân liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Toi có hộ khẩu thuộc huyện Cao Lộc. Hiện nay tôi sống trên địa bàn xã Tân Mỹ văn lãng .đó tôi thiếu đất sản xuất nông nghiệp . nên tôi muốn xin giao cấp trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã thanh long huyện Văn lãng.Tôi đã liên hệ với địa chính xã thanh long trao đổi trực tiếp về việc xin cấp đất trống đồi núi trọc nào địa phận giáp ranh với xã Tân thanh Văn lãng .khu đất trống đồi núi trọc năm trong vùng giáp biên giới . nhưng địa chính ở đây bao cho tôi. Là xã chỉ cho thuê con xin giao đất thì không cần phải gọi điện thoại liên hệ nữa. Và cho tôi hỏi tôi muốn xin cấp giao đất trống đồi núi trọc liên hệ với cơ quan địa chính xã hay phòng tại nguyên huyện và thủ tục như nào và đất trồng nằm trong khu rừng tự nhiên phòng hộ có xin cấp được không ạ? Mục xin đất trống núi trọc về trồng và phát triển trồng cây (mắc ca) công nghiệp lâu năm (đa được tổng cục nông nghiệp phê duyệt là cây trồng để làm rung phòng hộ ) tôi xin hỏi thủ tục xin cấp giao đất trống đồi núi trọc liên hệ với cơ quan nào và thủ tục giấy tờ như nào ?
Xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi trực tuyến của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điểu 59 Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Qua xem xét nội dung câu hỏi của công dân muốn xin giao đất trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã Thanh Long, huyện Văn Lãng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Văn Lãng.

" Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. ......

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân....".

Theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định:

Tại Điều 2 quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt". 

Tại Điều 4 quy định về hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, như sau:

1. Hạn mức giao đất để sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm không quá 02 (hai) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

2. Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng cây lâu năm, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 (hai mươi) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân (Vi Văn Dũng) liên hệ với UBND huyện Văn Lãng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Xin chào các A/C.
Tôi muốn hỏi về tình hình sử dụng quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh Lạng sơn năm 2021 và nửa đầu năm 2022.
Xin cảm ơn!

Trả lời

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường; các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống  khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải đảm bảo bảo toàn vốn Điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện triển khai hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của đơn vị, Quy chế hỗ trợ tài chính trong công tác bảo vệ môi trường cụ thể: Cho vay ưu đãi; hỗ trợ nông thôn mới; xác nhận ký quỹ cho các đơn vị ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,...

Để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. Đề  nghị  ông vui lòng liên hệ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tổ 9, khối 8, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại liên hệ: 02053.775.588 để được giải đáp, hướng dẫn)./.

Câu hỏi

Gia đình tôi có 01 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích đất là khoảng 190m2, chiều rộng là 6m, dài 23m. Hiện thửa đất trên có 150m2 mặt tiền nằm trong quy hoạch đất ở đô thị và 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an. Do có 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an nên gia đình tôi không thực hiện được thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 150m2 đã phù hợp với quy hoạch đất ở và cũng không thể mua hay bán thêm để tách phần đất 40m2 đất quy hoạch đất công an ra. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để tôi có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích đối với phần đất phù hợp quy hoạch đất ở. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt nội dung: Theo nội dung trình bày nêu trên, gia đình Bà Lô Thị Hân đang sử dụng thửa đất tại đô thị, mục đích trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp), diện tích 190m2; có nhu cầu tách thành 02 thửa:  01thửa có diện tích 40m2 (giữ nguyên mục đích) và 01 thửa có diện tích 150m2 (để chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở).

2. Trả lời: Quy định về Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

Điều 5. Điều kiện thửa đất được tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện chung thửa đất được tách thửa, hợp thửa:

a) Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và trong thời hạn sử dụng đất;

b) Thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013;

b) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải bảo đảm diện tích và kích thước cạnh theo quy định tại Điều 7 Quy định này. Việc giải quyết cho tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;…”

Tại khoản 1, Điều 7, Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu vực đô thị và nông thôn

1. Đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 180 m2

Trường hợp gia đình Bà có nhu cầu tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Bà có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được xem xét giải quyết theo quy định, trên cơ sở kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị của cơ quan chuyên môn.

Câu hỏi

Túi muốn xin 10_15ha đất rừng. Để trồng rừng

Trả lời

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Do nội dung câu hỏi của ông Sông Vĩ Đạt nêu không rõ: xin thuê đất hay giao đất, địa bàn (địa điểm không nêu cụ thể)...vì vậy Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ có thể trả lời một số nội dung chung nhất:

          1. Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

          Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện (Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013).

          2. Về trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất

a) Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

- Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người xin giao đất thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

3. Trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

Thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 36, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đều của Luật Lâm nghiệp.

4. Về hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân

a) Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân: Không quá 30 ha (Điều 129 Luật đất đai 2013).

b) Đối với hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn cụ thể: Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân (hạn mức giao đất này không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp nêu tại điểm a, mục 4).

          Đối tượng ưu tiên giao đất trống, đồi núi trọc chưa sử dụng cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương thiếu đất sản xuất, chưa được giao đất.

c) Đối với các trường hợp được giao đất vượt hạn mức sử dụng đất quy định, thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời để ông được biết./.

Câu hỏi

Sổ đỏ ông nguyễn văn trường sinh năm 1983 . Số chứng minh thư 082331843 . thửa đât số 345 .tờ bản đồ số 112.địa chỉ thôn pàn pè .xã hoàng đồng.thành phố lạng sơn.diện tích 60 m2 . Có vào khu quy hoạch của nhà nước không ạ xin cảm ơn

Trả lời

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

          Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 thì thửa đất số 345, tờ bản đồ số 112 xã Hoàng Đồng thể hiện là đất ở tại nông thôn theo hiện trạng, không quy hoạch vào các dự án khác./.