Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

gia đình tôi có mảnh đất 444m2 tại số nhà 307 đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn, đất hiện vẫn đang được gia đình tôi ở từ năm 1976 cho đến nay, đất thuộc diện đất quy hoạch từ năm 1992 cho đến nay là đã được 31 năm và vẫn chưa được đền bù và chưa được cấp sổ đỏ và không làm được sổ hộ khẩu, tôi đặt câu hỏi này tôi hỏi xem đất nhà tôi đang thuộc diện đất quy hoạch gì mà vẫn chưa thấy quy hoạch

Trả lời

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) lần đầu đối với thửa đất tại số nhà 307 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân: Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân theo quy định tại Điều 100, 101 Luật đất đai năm 2013.

- Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân:

Tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn là do UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, cấp Giấy chứng nhận. Đề nghị người sử dụng đất kê khai hồ sơ theo quy định nêu trên, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Lạng Sơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Luật đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “2. Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;”

 Do đó, đề nghị người sử dụng đất liên hệ với UBND thành phố Lạng Sơn để được biết, cập nhật các thông tin về quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền.

3. Về đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định:Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân liên hệ Công an phường Vĩnh Trại để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Dạ em chào Quý cơ quan ạ.
E muốn nhờ Quý cơ quan giải đáp cho em vấn đề hợp thửa đất.
Hiện em đang đứng tên thửa đất số 181 và 191 tờ bản đồ số 67.
Địa chỉ thửa đất: Thôn Khòn Pá, Tân Đoàn, Văn Quán, Lạng Sơn.
E có nhu cầu muốn hợp 2 thửa đất này thành 1 thửa để tiện cho việc canh tác.
Quý cơ quan xem hộ em có hợp thửa được không và thủ tục cần làm như nào ạ.
E cảm ơn nhiều ah.

Trả lời

Để có cơ sở xem xét giải quyết hồ sơ hợp thửa đất, đề nghị công dân nộp 01 bộ hồ sơ để được xem xét giải quyết theo quy định, cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Căn cứ khoản 11, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Hồ sơ nộp  gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận (Trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp bản sao Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận)

2. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 12 Mục 3 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả "b) Bộ phận một cửa cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã hoặc nhân viên bưu chính (nếu người sử dụng đất lựa chọn dịch vụ Bưu chính công ích) tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (gọi chung là hộ gia đình, cá nhân).”

3. Trình tự thực hiện:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Điều kiện hợp thửa đất

Điều kiện hợp thửa đất theo quy định tại Điều 5 Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 28 thuộc tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (có diện tích 960,7 m vuông) thuộc sở chủ hữu hộ Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tôi biết mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có diện tích: 960,7m2 có: 135,7m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, 825,0m2 thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tối biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường xin lỗi ông Hoàng Việt Trung do cơ quan có sai sót đánh nhầm huyện Cao Lộc thành huyện Văn Lãng. Tuy nhiên: Do nội dung ông cung cấp thông tin của 02 thửa nêu trên chưa đầy đủ nên Văn phòng đăng ký đất đai chưa xác định được vị trí của thửa đất số 21 và 23, tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc trên hồ sơ địa chính nên không tra cứu được quy hoạch như ông yêu cầu. Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin để Văn phòng đăng ký đất đai xem xét."

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tối biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Do nội dung ông Hoàng Việt Trung cung cấp thông tin của 02 thửa nêu trên chưa đầy đủ nên Văn phòng đăng ký đất đai chưa xác định được vị trí của thửa đất số 21 và 23, tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng trên hồ sơ địa chính nên không tra cứu được quy hoạch như ông yêu cầu. Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin để Văn phòng đăng ký đất đai xem xét.

Câu hỏi

Năm 2002 gia đình tôi đuợc giao khóan bảo vệ rừng sau đó hết hạn giao khóan,
Năm 2008 đất được chia lại có bản đồ trích lục địa chính phân lô khỏang tiểu khu diện tích dõ dàng cho gia đình tôi, sau đó gia đình đất tiếp giáp đã lấn chiếm chặt phá rừng để trồng kéo,
Tôi múôn hỏi là đất đuợc giao cho gia đình tôi đụơc thực hiện theo kế họach và quy họach đất theo dự án nào của cơ quan chủ quản. Quyền lợi của tôi đụơc huởng như thế nào về dự án đó, để tôi có thể làm thủ tục đòi lại đất

Trả lời

Thời điểm năm 2002, việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đất đai năm 1993 2- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân.”. Do đó, trường hợp công dân hỏi liên quan đến đất được giao cho gia đình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, đề nghị công dân liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Toi có hộ khẩu thuộc huyện Cao Lộc. Hiện nay tôi sống trên địa bàn xã Tân Mỹ văn lãng .đó tôi thiếu đất sản xuất nông nghiệp . nên tôi muốn xin giao cấp trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã thanh long huyện Văn lãng.Tôi đã liên hệ với địa chính xã thanh long trao đổi trực tiếp về việc xin cấp đất trống đồi núi trọc nào địa phận giáp ranh với xã Tân thanh Văn lãng .khu đất trống đồi núi trọc năm trong vùng giáp biên giới . nhưng địa chính ở đây bao cho tôi. Là xã chỉ cho thuê con xin giao đất thì không cần phải gọi điện thoại liên hệ nữa.

Trả lời

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi trực tuyến của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điểu 59 Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Qua xem xét nội dung câu hỏi của công dân muốn xin giao đất trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã Thanh Long, huyện Văn Lãng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Văn Lãng.

" Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. ......

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân....".

Theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định:

Tại Điều 2 quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt". 

Tại Điều 4 quy định về hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, như sau:

1. Hạn mức giao đất để sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm không quá 02 (hai) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

2. Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng cây lâu năm, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 (hai mươi) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân (Vi Văn Dũng) liên hệ với UBND huyện Văn Lãng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi

Xin chào các A/C.
Tôi muốn hỏi về tình hình sử dụng quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh Lạng sơn năm 2021 và nửa đầu năm 2022.
Xin cảm ơn!

Trả lời

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường; các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống  khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải đảm bảo bảo toàn vốn Điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện triển khai hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của đơn vị, Quy chế hỗ trợ tài chính trong công tác bảo vệ môi trường cụ thể: Cho vay ưu đãi; hỗ trợ nông thôn mới; xác nhận ký quỹ cho các đơn vị ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,...

Để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. Đề  nghị  ông vui lòng liên hệ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tổ 9, khối 8, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại liên hệ: 02053.775.588 để được giải đáp, hướng dẫn)./.

Câu hỏi

Gia đình tôi có 01 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích đất là khoảng 190m2, chiều rộng là 6m, dài 23m. Hiện thửa đất trên có 150m2 mặt tiền nằm trong quy hoạch đất ở đô thị và 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an. Do có 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an nên gia đình tôi không thực hiện được thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 150m2 đã phù hợp với quy hoạch đất ở và cũng không thể mua hay bán thêm để tách phần đất 40m2 đất quy hoạch đất công an ra.

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt nội dung: Theo nội dung trình bày nêu trên, gia đình Bà Lô Thị Hân đang sử dụng thửa đất tại đô thị, mục đích trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp), diện tích 190m2; có nhu cầu tách thành 02 thửa:  01thửa có diện tích 40m2 (giữ nguyên mục đích) và 01 thửa có diện tích 150m2 (để chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở).

2. Trả lời: Quy định về Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

Điều 5. Điều kiện thửa đất được tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện chung thửa đất được tách thửa, hợp thửa:

a) Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và trong thời hạn sử dụng đất;

b) Thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013;

b) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải bảo đảm diện tích và kích thước cạnh theo quy định tại Điều 7 Quy định này. Việc giải quyết cho tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;…”

Tại khoản 1, Điều 7, Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu vực đô thị và nông thôn

1. Đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 180 m2

Trường hợp gia đình Bà có nhu cầu tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Bà có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được xem xét giải quyết theo quy định, trên cơ sở kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị của cơ quan chuyên môn.

Câu hỏi

Túi muốn xin 10_15ha đất rừng. Để trồng rừng

Trả lời

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Do nội dung câu hỏi của ông Sông Vĩ Đạt nêu không rõ: xin thuê đất hay giao đất, địa bàn (địa điểm không nêu cụ thể)...vì vậy Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ có thể trả lời một số nội dung chung nhất:

          1. Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

          Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện (Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013).

          2. Về trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất

a) Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

- Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người xin giao đất thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

3. Trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

Thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 36, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đều của Luật Lâm nghiệp.

4. Về hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân

a) Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân: Không quá 30 ha (Điều 129 Luật đất đai 2013).

b) Đối với hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn cụ thể: Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân (hạn mức giao đất này không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp nêu tại điểm a, mục 4).

          Đối tượng ưu tiên giao đất trống, đồi núi trọc chưa sử dụng cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương thiếu đất sản xuất, chưa được giao đất.

c) Đối với các trường hợp được giao đất vượt hạn mức sử dụng đất quy định, thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời để ông được biết./.

Câu hỏi

Sổ đỏ ông nguyễn văn trường sinh năm 1983 . Số chứng minh thư 082331843 . thửa đât số 345 .tờ bản đồ số 112.địa chỉ thôn pàn pè .xã hoàng đồng.thành phố lạng sơn.diện tích 60 m2 . Có vào khu quy hoạch của nhà nước không ạ xin cảm ơn

Trả lời

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

          Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 thì thửa đất số 345, tờ bản đồ số 112 xã Hoàng Đồng thể hiện là đất ở tại nông thôn theo hiện trạng, không quy hoạch vào các dự án khác./.