Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng Quản lý đất đai quyết tâm giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn

 

          

 

                              Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

          Theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết, hiện nay Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn có tổng số 14 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền. Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trong việc cung cấp, trao đổi thông tin với người dân và doanh nghiệp được thực hiện công khai, nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC còn chưa hiệu quả, không phát sinh hồ sơ trực tuyến và hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Nguyên nhân chủ yếu do: Trình độ dân trí của người dân ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, đi lại khó khăn nên việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm; công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả; tổ chức, người dân, doanh nghiệp còn lo ngại về sự không thuận tiện, mất an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ hành chính công; người dân e ngại trong việc mất phí gửi, nhận hồ sơ TTHC nên vẫn lựa chọn cách truyền thống đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện TTHC;…

Thực tế cho thấy, còn có những điểm “nghẽn” trong quá trình giải quyết dẫn đến việc còn nhiều hồ sơ TTHC về đất đai bị trả kết quả chậm hẹn. Về khách quan là do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chậm bổ sung hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đã được thông báo. Số lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong khi cán bộ thực hiện công tác giải quyết hồ sơ về đất đai còn ít, chưa tương xứng với thực tế yêu cầu công việc. Do tài liệu, hồ sơ địa chính biến động nhiều, mất thời gian trong quá trình thẩm tra, xác minh; cán bộ phải xuống cơ sở thẩm định tại các xã vùng sâu vùng xa, đường đi lại khó khăn phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết TTHC. Về nguyên nhân chủ quan là do công tác phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chưa kịp thời; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai.

 

    

                Quyết tâm giải quyết hồ sơ TTHC trước và đúng hạn

          Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính của tỉnh; nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ hành chính công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp lựa chọn thêm các hình thức trong giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện TTHC. Khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Phòng Quản lý đất đai đã có những định hướng, giải pháp thực hiện cụ thể, đó là đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình giải quyết hồ sơ; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ; tăng cường tuyên truyền tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC về đất đai; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tế; động viên huy động cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, thậm chí làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để giải quyết kịp thời, đúng tiến độ công việc, nhất là với những hồ sơ cận ngày trả kết quả…

          Ngay từ đầu năm 2022, những giải pháp trên đây đã được Lãnh đạo phòng triển khai thực hiện, qua đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai đã có cải thiện đáng kể, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả luôn đảm bảo đúng và trước hạn; Kết quả đạt được trong Quý I năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC của Phòng tiếp nhận giải quyết là 51; số hồ sơ đã giải quyết xong 37 hồ sơ (gồm cả hồ sơ không đủ điều kiện, đã tham mưu ban hành thông báo thẩm định gửi các tổ chức trên địa bàn tỉnh), 100% không có hồ sơ TTHC nào chậm muộn. Còn lại 10 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành 46 quyết định thu hồi, giao đất cho 46 tổ chức, diện tích 66,38 ha; 06 quyết định cho thuê đất, 03 tổ chức, diện tích 37,47 ha.

          Những giải pháp trên đây bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc khắc phục những điểm “nghẽn” của quá trình giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai. Tin tưởng rằng với quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể Lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý đất đai, thời gian tới, số lượng hồ sơ đất đai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng sẽ luôn đảm bảo đúng và trước hạn, đem lại thuận lợi và hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

                                                                                        Tác giả: phòng Quản lý đất đai