Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Vi Thị Thúy on 29 October 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
880/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Biểu kèm theo BC.xls 60.51 KB