Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Nghệ An.

Ngày 17/8/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1766/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Nghệ An.

          

Image removed.

Ảnh tại Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra ngày 17/8/2016
 

Tại Hội nghị, ông Lê Vũ Tuấn Anh - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Bộ và Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn Thanh tra.
Theo quyết định thanh tra tại tỉnh Lạng Sơn có hai (02) đơn vị có xả nước thải thuộc đối tượng thanh tra đợt này gồm: Chi nhánh Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin (nay là Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV) và Mỏ than Na Dương thuộc Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin. Đoàn đã yêu cầu đơn vị có liên quan đến cuộc thanh tra báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Trong ngày Đoàn đã tiến hành làm việc với các bộ phận chuyên trách của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, thu thập, kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ sơ có liên quan đến các các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường (tập trung chính vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả thải từ 500 m3/ngày đêm trở lên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông, suối)./.