Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 8 July 2021
Số hiệu văn bản
Số: 3655/BTNMT-TNN
Ngày ban hành
05/07/2021
Ngày hiệu lực
05/07/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Công Thành