Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Submitted by on 8 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số: 85/QĐ-BQLKKTCK
Ngày ban hành
Ngày ban hành