Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 8 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
số 1335/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành