Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 2 July 2021
Số hiệu văn bản
Số: 05 /VBHN-BTNMT
Ngày ban hành
30/06/2021
Ngày hiệu lực
30/06/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trần Hồng Hà