Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 2 July 2021
Số hiệu văn bản
số: 62/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành
29/06/2021
Ngày hiệu lực
01/07/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Minh Chính