Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 21 June 2021
Số hiệu văn bản
Số: 60/NQ-CP
Ngày ban hành
16/06/2021
Ngày hiệu lực
16/06/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Văn Thành