Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 15 June 2021
Số hiệu văn bản
số: 1145/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/06/2021
Ngày hiệu lực
12/06/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hồ Tiến Thiệu