Skip to main content
Submitted by on 29 May 2021
Số hiệu văn bản
số 1050 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/05/2021
Ngày hiệu lực
27/05/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hồ Tiến Thiệu