Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 29 May 2021
Số hiệu văn bản
số 1406 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/05/2021
Ngày hiệu lực
27/05/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hồ Tiến Thiệu