Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 28 May 2021
Số hiệu văn bản
Số: 01/QĐ-HĐTĐ
Ngày ban hành
27/05/2021
Ngày hiệu lực
28/05/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Minh Ngân