Skip to main content
Submitted by on 14 May 2021
Số hiệu văn bản
số 08 /NQ-HĐND
Ngày ban hành
10/05/2021
Ngày hiệu lực
10/05/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm