Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 9 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 1279 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DT Ma danh muc VTVL So TNMT kem QD .doc 841.5 KB