Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 23 June 2020
Số hiệu văn bản
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2020
Ngày hiệu lực
10/07/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hồ Tiến Thiệu