Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 12 June 2020
Số hiệu văn bản
Số: 748/QĐ-TTg
Ngày ban hành
03/06/2020
Ngày hiệu lực
03/06/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trịnh Đình Dũng