Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Tên tôi là: Hoàng Tân Tiến, Sinh ngày: 06/01/1963.
CCCD: 020063001701, cấp ngày 29/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Số điện thoại liên lạc: 0347.957.668.
Tôi xin trình bày một việc như sau:
Tôi là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án: Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ( giai đoạn 1) tại Quyết định số 296/ QĐ – UBND ngày 12/4/2010 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 20/03/2023, tôi đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số Y 239369, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, ký ngày 23/4/2004 đứng tên hộ ông Hoàng Văn Tiến ở xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.
Ngày 27/03/2023, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy mời số 34/GM-VPĐKĐĐ về việc xem xét giải quyết đơn của tôi.
Ngày 30/03/2023, tôi đã đến Văn phòng đăng ký đất đai họp và có biên bản làm việc.
Ngày 06/04/2023, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 121/TTTNMT-PTQĐ về việc phúc đáp Công văn số 725/STNMT-VPĐKĐĐ, ngày 03/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung: “Ngày 16/07/2010, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành Công văn số 225/PTQĐ-GPMB, về việc bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gửi Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, trong đó có nội dung bàn giao giấy CNQSDĐ đã thu hồi của 03 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa ( hộ Hoàng Tân Tiến, hộ Hoàng Văn Bộ, hộ Lăng Văn Bủn) để thực hiện thủ tục thu hồi, chỉnh lý biến động theo quy định”. Nhưng đến nay, đã hơn 03 tháng, gia đình tôi chưa nhận được sự phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
Vì vậy tôi gửi đơn này, Kính mong và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn khẩn trương, chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ kiến nghị sau:
1. Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho gia đình tôi.
2. Trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi, tại sao cơ quan chức năng chuyên môn sau khi nhận bàn giao từ năm 2010, không chỉnh lý biến động và cấp trả lại cho gia đình tôi theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 20/3/2023 và nội dung kiến nghị trực tuyến của công dân ngày 17/7/2023của ông Hoàng Tân Tiến, địa chỉ thường trú tại: Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đơn cónội dung: Hộ ông Hoàng Văn Tiến được UBND huyện Cao Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) ngày 23/4/2004, trong đó có 11 thửa đất, thuộc tờ bản đồ số 22, với tổng diện tích là 10.200,5 m2, địa chỉ thửa đất tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khi thực hiện Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 1) gia đình ông bị thu hồi 14.035,5 m2 đất theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, ông đã chấp hành đầy đủ, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng và có bàn giao Giấy chứng nhận cho Nhà nước, tuy nhiên trong đó có thửa đất số 101, tờ bản đồ số 22, diện tích 532,6 m2 không nằm trong Quyết định thu hồi số 296/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. Giai đoạn nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là năm 2010, đơn vị thực hiện thu hồi đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn chủ trì thực hiện. Do đó, ông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương, chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ kiến nghị và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 101, tờ bản đồ số 22, diện tích 532,6 m2 để ông quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận đơn và ý kiến phản ánh của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Chỉ đạo Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở trước đây nay đã sáp nhập vào Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra, rà soát hồ sơ, Giấy chứng nhận đã tiếp nhận của hộ ông Hoàng Tân Tiến khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngDự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 1); Ngày 06/04/2023 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 121/TTTNMT-PTQĐ với nội dung: “Ngày 16/7/2010, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 225/PTQĐ-GPMB về việc bàn giao giấy CNQSD đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, trong đó có nội dung bàn giao giấy CNQSD đất đã thu của 03 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Trung chuyển hàng hóa (hộ Hoàng Tân Tiến, hộ Hoàng Văn Bộ, hộ Lăng Văn Bủn) để thực hiện thủ tục thu hồi chỉnh lý biến động theo quy định. Hiện nay Trung tâm không còn lưu trữ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Tân Tiến tại đơn vị

 Ngày 10/4/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 790/STNMT-VPĐKĐĐ đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc kiểm tra, rà soát tài liệu liên quan đến hộ ông Hoàng Tân Tiến. Đến ngày 27/7/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 1741/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/7/2023 về việc đôn đốc thực hiện nội dung Văn bản số 790/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 10/4/2023 gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc; Ngày 03/8/2023 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc có Công văn số 1220/TNMT ngày 03/8/2023 về việc phúc đáp Công văn số 1741/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung: “Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Phòng, không có bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004 và không có biên bản thể hiện việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Tân Tiến giữa Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc”. Như vậy, hiện nay các cơ quan Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc không tìm được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004.

2. Để thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất cho hộ ông Hoàng Tân Tiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến:

2.1. Yêu cầu Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo đến UBND xã Thụy Hùng về việc làm thất lạc, mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y239369, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01065QSDĐ/218/QĐ-UB(H) đã được UBND huyện cấp cho hộ ông Hoàng Tân Tiến ngày 23/4/2004 để thực hiện các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cho hộ ông Hoàng Tân Tiến, hoàn thành trước ngày 28/8/2023.

2.2. Đề nghị UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc phối hợp thực hiện niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND xã trong thời gian 15 ngày theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi nhận được văn bản của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.

2.3.Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc hướng dẫn hộ ông Hoàng Tân Tiến thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ; cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Tân Tiến theo quy định.

2.4. Đề nghị ông Hoàng Tân Tiến phối hợp với các cơ quan liên quan để  thực hiện các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để ông Hoàng Tân Tiến, các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

Tên của bạn
Hoàng Việt Trung
Địa chỉ email
viettrung2909@gmail.com