Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Gia đình tôi có 01 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích đất là khoảng 190m2, chiều rộng là 6m, dài 23m. Hiện thửa đất trên có 150m2 mặt tiền nằm trong quy hoạch đất ở đô thị và 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an. Do có 40m2 đất nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan công an nên gia đình tôi không thực hiện được thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 150m2 đã phù hợp với quy hoạch đất ở và cũng không thể mua hay bán thêm để tách phần đất 40m2 đất quy hoạch đất công an ra. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để tôi có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích đối với phần đất phù hợp quy hoạch đất ở. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt nội dung: Theo nội dung trình bày nêu trên, gia đình Bà Lô Thị Hân đang sử dụng thửa đất tại đô thị, mục đích trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp), diện tích 190m2; có nhu cầu tách thành 02 thửa:  01thửa có diện tích 40m2 (giữ nguyên mục đích) và 01 thửa có diện tích 150m2 (để chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở).

2. Trả lời: Quy định về Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

Điều 5. Điều kiện thửa đất được tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện chung thửa đất được tách thửa, hợp thửa:

a) Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và trong thời hạn sử dụng đất;

b) Thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013;

b) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải bảo đảm diện tích và kích thước cạnh theo quy định tại Điều 7 Quy định này. Việc giải quyết cho tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;…”

Tại khoản 1, Điều 7, Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu vực đô thị và nông thôn

1. Đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 180 m2

Trường hợp gia đình Bà có nhu cầu tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Bà có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được xem xét giải quyết theo quy định, trên cơ sở kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị của cơ quan chuyên môn.