Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Toi có hộ khẩu thuộc huyện Cao Lộc. Hiện nay tôi sống trên địa bàn xã Tân Mỹ văn lãng .đó tôi thiếu đất sản xuất nông nghiệp . nên tôi muốn xin giao cấp trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã thanh long huyện Văn lãng.Tôi đã liên hệ với địa chính xã thanh long trao đổi trực tiếp về việc xin cấp đất trống đồi núi trọc nào địa phận giáp ranh với xã Tân thanh Văn lãng .khu đất trống đồi núi trọc năm trong vùng giáp biên giới . nhưng địa chính ở đây bao cho tôi. Là xã chỉ cho thuê con xin giao đất thì không cần phải gọi điện thoại liên hệ nữa. Và cho tôi hỏi tôi muốn xin cấp giao đất trống đồi núi trọc liên hệ với cơ quan địa chính xã hay phòng tại nguyên huyện và thủ tục như nào và đất trồng nằm trong khu rừng tự nhiên phòng hộ có xin cấp được không ạ? Mục xin đất trống núi trọc về trồng và phát triển trồng cây (mắc ca) công nghiệp lâu năm (đa được tổng cục nông nghiệp phê duyệt là cây trồng để làm rung phòng hộ ) tôi xin hỏi thủ tục xin cấp giao đất trống đồi núi trọc liên hệ với cơ quan nào và thủ tục giấy tờ như nào ?
Xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi trực tuyến của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điểu 59 Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Qua xem xét nội dung câu hỏi của công dân muốn xin giao đất trống đồi núi trọc thuộc địa phận xã Thanh Long, huyện Văn Lãng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Văn Lãng.

" Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. ......

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân....".

Theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định:

Tại Điều 2 quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt". 

Tại Điều 4 quy định về hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, như sau:

1. Hạn mức giao đất để sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm không quá 02 (hai) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

2. Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng cây lâu năm, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 (hai mươi) ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân (Vi Văn Dũng) liên hệ với UBND huyện Văn Lãng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tên của bạn
VI VĂN DŨNG
Địa chỉ email
vinongtinnghia@gmail.com