Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Mở thầu gói thầu dự án: Khoanh định vùng cấm, khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khoanh định vùng cấm, khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 01/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn dưới sự chủ trì  Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở  đã tiến hành mở thầu gói thầu dự án: Khoanh định vùng cấm, khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu; Tổ chuyên gia Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu và 02 nhà thầu có hồ sơ tham gia Gói thầu là: Liên đoàn địa chất Đông Bắc và Công ty cổ phần Zoo-Asap. Trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham gia, tổ chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu tiến hành thủ tục mở các hồ sơ dự thầu và tổng hợp các thông tin cần thiết của hồ sơ dự thầu theo đúng quy định đấu thầu, được các nhà thầu nhất trí và ký biên bản mở thầu./