Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lễ khai trương Cổng thông tin đất đai tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 18/11/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 12/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Thông tin truyền thông tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin đất đai tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh buổi Lễ khai trươn

Tham dự buổi Lễ khai trương có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Bùi Văn Côi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch Giám đốc Sở Thông tin truyền thông, đồng chí Lê Ngọc Hưng Tổng Giám đốcTổng Công ty TNHH VKX thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực của ngành là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành trong giai đoạn 2021-2025, ngay từ đầu tháng 07/2021 Sở đã tổ chức cuộc làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để xác định cụ thể các nhiệm vụ, nội dung công việc cần phải thực hiện để triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chuyển đổi số của ngành; trong đó tập trung hoàn thiện xây dựng cổng thông tin đất đai đưa vào vận hành thử nghiệm ngay từ đầu năm 2022.