Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
1354/QĐ-BTNMT 12/07/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
Số: 3655/BTNMT-TNN 05/07/2021 Công văn V/v nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa đi vào vận hành đã được phê duyệt tiền cấp quyền
Số: 05 /VBHN-BTNMT 30/06/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcbảo vệmôi trường
Số: 05/VBHN-BTNMT 30/06/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Thông tư THÔNG TƢ Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng
số: 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Nghị định chi tiết quy định một số điều Luật cư trú
Số: 60/NQ-CP 16/06/2021 Nghị quyết Nghị quyết áp dung cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2017 -2020 (đã khởi công và sắp khới công)
Số 1166/QĐ-UBND 14/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa hàng thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
số: 1145/QĐ-UBND 12/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
Số: 1092/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ c
Số: 1084/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 1)
Số: 1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
số 1406 /QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
số 1050 /QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất thuộc Lô N26, N27, N28 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 01/QĐ-HĐTĐ 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án
Số: 774/QĐ-TTg 25/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT)
Số 54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Nghị định Nghị định quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường
số 08 /NQ-HĐND 10/05/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5000
Số: 931/QĐ-UBND 08/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030
số 100 /KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Số: 03/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số: 02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Số 01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Thông tư Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điểu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Số 775/QĐ-UBND 10/04/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn