Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Thông báo số 511/TB-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thông báo chương trình thăm và làm việc của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với một số sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Ngày 20/10/2020 Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường  Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, thành viên đoàn gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh các các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chi Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, theo đó kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm:  tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, cập nhật chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn khi có sự thay đổi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Giảm tỷ lệ trả kết quả chậm muộn xuống dưới 5% trong giải quyết TTHC đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tập trung chỉ đạo rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào quy hoạch chung toàn tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng. Tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trong đó tập trung vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện điểm Lộc Bình. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh năm 2020: Đã hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tổ chức hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sở đã hoàn thành công tác thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020: Triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện theo quy định. Tổng hợp, rà soát danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác; danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2020. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương thuộc các huyện Lộc Bình, Đình Lập và Hữu Lũng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho 411 thửa đất cho các tổ chức công theo công văn số 1308/UBND-KTN ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, nhất là kiểm tra và xử lý các vi phạm về khoáng sản, tài nguyên nước trái phép; kiểm tra việc đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác; tiếp tục tham mưu quản lý chặt chẽ việc khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. Phối hợp UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa" tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn.  Hoàn thành chương trình quan trắc môi trường tỉnh năm 2020; lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh giai đoạn 2015-2020; hoàn thành kế hoạch giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; khảo sát đánh giá chất lượng môi trường các bãi rác đã dừng hoạt động và khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm các điểm tồn lưu hóa chất. Hoàn thành công tác thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, môi trường khoáng sản đối với Công ty TNHH Hồng Phong; Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước của ngành năm 2021. Tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị thuộc Sở năm 2020; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 cho các huyện, thành phố còn lại.