Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

LẠNG SƠN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

            Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tích cực, chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, triển khai nhiều giải pháp. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm đã đạt những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

            Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch, chương trình như: Kế hoạch số 07 ngày 19/01/2018 về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018; Chương trình số 91 ngày 24/01/2018 về chương trình làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018; Kế hoạch số 19 ngày 05/3/2018 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 56 ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 và 06 nhiệm vụ trong tâm được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 213 ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018; hàng tháng, Sở đều có chương trình riêng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao và nhiệm vụ trọng tâm chuyên ngành để tổ chức thực hiện; đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể hàng tháng cho từng phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc; hàng tuần thực hiện giao ban lãnh đạo để triển khai các nhiệm vụ; hàng tháng tổ chức giao ban kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện theo quy chế làm việc. Nhờ đó, 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành đã đạt những kết quả tích cực.

            Điển hình là nhiệm vụ khắc phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình của tỉnh. Ngành đã công bố Số điện thoại và email đường dây nóng, duy trì tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của công dân doanh nghiệp về đất đai; tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC. Thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua hệ thống một cửa điện tử; phối hợp với Bưu điện tỉnh rà soát, lập danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính để niêm yết công khai, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp. Cung cấp quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho Sở Thông tin truyền thông nhằm  xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình của tỉnh. Thông qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở TN&MT tiếp nhận trên 8.400 hồ sơ và đã giải quyết được 5.450 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản … Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt 90%. Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Tiếp tục rà soát quỹ đất trên địa bàn tỉnh để đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước; Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; Kiểm soát chặt chẽ các mỏ đất và khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý tốt các trường hợp ngừng khai thác, đóng cửa mỏ; Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới... cũng cơ bản đạt yêu cầu đề ra. 

          Ngoài 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong 9 tháng qua, Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn cũng được quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác. Cụ thể, với lĩnh vực đất đai, đã cấp được 108 Giấy/57 tổ chức/diện tích 149,39 ha, đạt 72% kế hoạch giao; cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân được 15.856 Giấy, 31.403 thửa, diện tích hơn 3.108 ha, đạt 158,6 % so với kế hoạch giao. Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ viễn thám, đến nay, Sở đã hoàn thành kiểm tra phúc tra xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 19/31 xã chậm tiến độ từ năm 2017 chuyển sang và đang tiếp tục đôn đốc các xã thuộc Dự án chưa hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Riêng trong tháng 9, Bộ phận chức năng của Sở cũng đã trích đo được 303 thửa đất, diện tích hơn 228ha; trích lục được 533 thửa đất, diện tích trên 114 ha. Các Lĩnh vực công tác khác như: Tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng... cũng được quan tâm thực hiện tích cực.

          Tuy vẫn còn những khó khăn, tồn tại, nhưng có thể nói, những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm chính là nền tảng quan trọng để Sở Tài nguyên và môi trường Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2018. Trước mắt, ngay trong tháng 10 tới đây, Sở sẽ ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC rút ngắn thời gian thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong phạm vi giải quyết của Sở); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC; Tiếp tục phối hợp kết nối, trao đổi thông tin điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Kế hoạch của Cục Thuế tỉnh; đẩy mạnh thực hiện việc quét, chụp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đưa vào lưu trữ ở dạng số; Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát các khu đất công trên địa bàn tỉnh để đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Tham mưu hiện đấu giá đấu giá khu đất Phòng Giáo dục thành phố tại Khu tái định cư phường Tam Thanh và đấu giá 17.065,27 m2 đất tại khu tái định cư Nam dân cư thành phố góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước; Chủ động nắm bắt thông tin, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân với các Công ty lâm nghiệp, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo giải quyết; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mỏ đất, mỏ đá làm vật liệu thông thường; tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường… Thông qua đó, làm tốt hơn chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.

 

 

                                                                                 Tác giả bài viết: Trung tâm CNTTTNMT