Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Ngày 6-7/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thành phần tham dự Hội nghị là đại diện các: Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được xác định là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỉ 21 cũng như trong tương lai. Đây cũng được nhận định là một vấn đề mang ý nghĩa sống còn với nhiều quốc gia. Việt Nam được nhận định là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH (World Bank, 2005). Những năm qua, dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường... Dưới những biến động bất thường của BĐKH, Lạng Sơn được dự báo sẽ còn bị ảnh hưởng rõ rệt do BĐKH gây ra.

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự Hội nghị tập huấn

 

Đại diện UBND các huyện, thành phố tham dự Hội nghi tập huấn

Chủ đề Hội nghị đi sâu làm rõ những xu thế biến đổi khí hậu tại Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng; qua Hội nghị, các thành phần tham dự cũng được tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định có liên quan về lĩnh vực BĐKH nhằm triển khai có hiệu quả các quy định theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, địa bàn quản lý, đồng thời hướng dẫn lồng ghép, tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Từ đó đưa ra những đề xuất, lựa chọn các hoạt động thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ môi trường