Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại huyện Lộc Bình và Hữu Lũng

Trong hai ngày 23 và 24/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương trên địa bàn 2 huyện Lộc Bình và Hữu Lũng. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT; đại diện lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn UBND huyện Lộc Bình, Hữu Lũng và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TN&MT đã kiểm tra đánh giá tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đông Bắc bàn giao về địa phương; việc giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc xử lý tài sản còn lại trên đất bàn giao về địa phương của 02 Công ty lâm nghiệp...

Kết quả kiểm tra cho thấy, phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương cơ bản đúng theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại 2 địa phương. Trong đó, huyện Lộc Bình phê duyệt phương án 12/15 xã, thị trấn; UBND huyện Hữu Lũng được phê duyệt 13/13 xã thị trấn.

Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra trên địa bàn huyện Lộc Bình