Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn năm 2022

Ngày 28/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn năm 2022.

 

Ông Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị

 

Theo Báo cáo của huyện Bắc Sơn, tính đến hết năm 2021, trên địa bàn huyện đã có 8/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, theo Kế hoạch của tỉnh: huyện Bắc Sơn có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Vũ Lăng); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Bắc Quỳnh). Ngoài ra, theo Kế hoạch của huyện tự phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tân Hương, xã Chiêu Vũ) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Chiến Thắng).

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 20/2/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2022 và các văn bản chỉ đạo nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đôn đốc rà soát, đánh giá các chỉ tiêu theo quy định đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 06 tổ công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm huyện đã phân bổ lồng ghép được 18.880 triệu đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo,...

Các thành phần tham dự đã trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc của huyện, bàn các phương án triển khai, khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của huyện Bắc Sơn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; đồng thời, đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai linh hoạt các giải pháp, huy động mọi nguồn lực cho các xã hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đề nghị các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí chưa đạt thường xuyên đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ để huyện Bắc Sơn hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

Tác giả: Chi cục Bảo vệ môi trường