Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 9/2021 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý III/2021

Ngày 06/10/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tháng 9/2021 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án (DA) trọng điểm quý III/2021.

 

Quang cảnh cuộc họp 

9 tháng đầu năm 2021, các huyện, thành phố đã chỉ đạo sát sao cơ quan chuyên môn làm tốt công tác bồi thường, GPMB bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 9 có 4 huyện, thành phố phát sinh vướng mắc tại 14 DA , trong đó thành phố Lạng Sơn có 9 DA vướng mắc; huyện Bình Gia 1 DA; Lộc Bình 2 DA; Hữu Lũng 2 DA.

 

Đối với các DA trọng điểm,  các chủ đầu tư và UBND các huyện có liên quan đã có nhiều nỗ lực triển khai các DA, tiến độ thực hiện 6 DA trọng điểm có những chuyển biến tích cực so với quý II/2021 như: DA cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B, các công trình thuộc DA phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn và Lạng Sơn, DA hồ chứa nước Bản Lải. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều DA vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc chậm tiến độ. Có 5 DA đã thực hiện giải ngân với khối lượng 514 tỷ đồng/1.088 tỷ đồng kế hoạch vốn giao năm 2021. Trong đó một số DA giải ngân đạt cao như DA cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đạt 96% kế hoạch vốn; DA bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình thuỷ lợi Bản Lải đạt 83% kế hoạch vốn giao; công trình mở mới tuyến đường liên xã thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch đạt 70%.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác GPMB và thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết thực hiện các DA để theo kịp tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.