Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 5/7/2022 tại Hà Nội, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đất đai (sửa đổi) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương để thảo luận về nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trước khi trình lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.     Trưởng Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các Phó trưởng Ban soạn thảo: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Minh Ngân; các thành viên Ban soạn thảo: Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng;  Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; đại biểu thuộc các Bộ, ngành, địa phương và thành viên Tổ biên tập của Dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

          Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong những năm qua, Luật Đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất vẫn chưa theo kịp tiến trình phát triển của thực tiễn, còn nhiều kẽ hở trong công tác quản lý và sử dụng đất.

          Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Bộ trưởng cho rằng, đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai và ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã huy động các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới vào dự thảo Luật.

Ảnh đại biểu điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tham dự cuộc họp

          Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp cùng nhau đóng góp các ý kiến trên quan điểm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai tại Nghị quyết số 18-NQ/TW phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đất đai (sửa đổi) cần đặt lợi ích của Nhân dân của đất nước lên cao nhất, quan tâm đến lợi ích của người dân trong ngay trong từng chính sách cụ thể. Xây dựng Dự án Luật chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ quy hoạch, kinh tế và hành chính để thúc đẩy sử dụng công bằng, hợp lý nguồn thu từ đất, khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…

          Tại cuộc họp, các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn cơ bản thống nhất với Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời tập trung thảo luận để thống nhất điều chỉnh mọi quan hệ quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất; thể chế hóa các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đã được chứng minh nhưng chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành...