Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Thực hiện Công văn số 3636/BTNMT ngày 02/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mời tham gia Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Bắc về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày 7/7/2021, tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã Kết nối Hội thảo trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham vấn các địa phương khu vực miền núi phía Bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội thảo.

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và UBND một số huyện, thành phố.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn