Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo chuyên đề công tác Quản lý nhà nước về môi trường

Ngày 29/7/2022, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về môi trường, với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia Hội thảo.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự Hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại buổi hội thảo, nhiều chuyên đề đã được báo cáo tham luận như: Công tác đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hướng tới thập kỷ phục hồi; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; quản lý chất lượng các thành phần môi trường, nền tảng và mục tiêu của công tác kiểm soát ô nhiễm; hiện trạng và giải pháp quản lý bền vững hệ sinh thái và di sản thiên nhiên,....

Qua Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về môi trường và đội ngũ cán bộ của các Sở, ngành, đơn vị liên quan tại các địa phương.

Tác giả: Chi cục Bảo vệ môi trường.