Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác của Văn phòng Đăng ký đất đai, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan trong năm 2021, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022. Được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Văn phòng Đăng ký đất đai, có đồng chí Nguyễn Đại Dương, Giám đốc Văn phòng chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký, Lãnh đạo các phòng, chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và toàn thể viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tham dự Hội nghị.

Đ/c Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện 01 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là đẩy mạnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã được tích hợp trên hệ thống, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao 279%.

Năm 2021, cũng là một năm diễn ra đại dịch Covid -19 hết sức phức tạp. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, Văn phòng Đăng ký đất đai đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chủ động thực hiện "mục tiêu kép" vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Chủ động đề xuất, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, công tác trích đo, trích lục bản đồ địa chính; công tác giải quyết đơn thư cơ bản được kịp thời, không để tồn đọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.