Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,  ngày 14/7/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài  nguyên và môi trường và các Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường giữa các hộ gia đình, cá nhân với Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tới dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường giữa các hộ gia đình, cá nhân với Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Phó trưởng các Ban Chủ trì Hội nghị và các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, Phó Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Trước tình hình dịch Covid-19, lãnh đạo đã chỉ đạo các phòng đơn vị thực hiện mục tiêu kép vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường. Sáu tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn, cùng với sự cố gắng nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, phần nào đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từng bước cụ thể hóa và chặt chẽ, đúng pháp luật góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020:  tiếp tục chỉ đạo thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm theo quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu xây dựng giá đất cụ thể phục vụ các dự án; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các tổ chức, cá nhân; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép và trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tài nguyên nước theo đúng quy định, tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và khoáng sản; tiếp tục phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; hoàn thành kế hoạch kiểm tra việc chắp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản theo quyết định của Giám đốc Sở năm 2020…

Phát biểu kết luật hội nghị đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí dự hội nghị, đề nghị các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháo gõ khó khăn vướng mắc và thực thi nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu trong sáu tháng cuối năm, tiếp tục kiểm kê đất đai phải hết sức cụ thể, chi tiết để xác định nguồn lực đất đai từ đó làm tốt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để dự báo cho 5 năm, 10 năm tới, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.