Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ Làm việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại huyện Tràng Định.

Ngày 06/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Tràng Định để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tham dự hội nghị, phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị Sở; lãnh đạo, viên chức và người lao động Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tràng Định. Phía UBND huyện Tràng Định, có đồng chí Vũ Đức Thiện, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Hoàng Như Bách, phó Chủ tịch UBND huyện; cùng tham dự có lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn, huyện Tràng Định.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện Tràng Định đã báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng tổ chức triển khai các nhiệm vụ năm 2022, các đại biểu là lãnh đạo các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính của huyện Tràng Định báo cáo bổ sung về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với từng vụ việc, tình huống cụ thể tại địa phương nhưng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc đại chính, quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai,... Các ý kiến của UBND huyện Tràng Định đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi, hướng dẫn ngay tại hội nghị, đối với một số vụ việc phức tạp đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị hồ sơ và chủ động phối hợp với phòng chuyên môn của Sở để được hướng dẫn.

Sau khi nghe UBND huyện Tràng định báo cáo và các ý kiến trao đổi, hướng dẫn của lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở kết luận, đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được, mặc dù năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid - 19 nhưng UBND huyện Tràng Định đã bám sát chương trình, Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo một cách linh hoạt đối với các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, hoàn thành các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường như công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản, giải quyết đơn thư,... Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như công tác giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt, vẫn còn có tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường,...; việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt cộng công tác còn hạn chế; công tác phối hợp trong thực thi công vụ trong nội bộ và giữa các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chưa được chặt chẽ, kịp thời, nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở nhưng làm việc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện nên đề nghị UBND huyện quan tâm phối hợp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác phát triển đảng viên, các hoạt động đoàn thể; điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn nên đề nghị hỗ trợ về cơ sở vật chất.

Thay mặt UBND huyện Tràng Định, đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện xin cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu, hướng dẫn của Sở, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, hướng dẫn huyện trong công tác tài nguyên và môi trường trong thời gian tới./.

                                                                       Tg. Trần Quang Trung