Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 20/11/2018, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Ngày 24/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Description: D:\anh\2018\kiem diem ld so\chon\_MG_9961.JPG

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở đã góp ý cho tập thể và cá nhân từng đồng chí Lãnh đạo trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn; qua ý kiến góp ý của các đồng chí trong hội nghị, tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở đã nhận rõ ưu, khuyết điểm của mình và hứa sẽ khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm, để thời gian tới sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành yêu cầu tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên và môi trường ngày một tốt hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh./.

 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTTTN&MT